De steun van uw uitvaartverzorger voor u

Al vrij snel na een overlijden schakelt u een uitvaartverzorger in om voor- en samen met u de uitvaart in te gaan vullen van uw overleden dierbare. Maar wat doet een uitvaartverzorger nu eigenlijk voor u? Deze goede vraag kreeg ik onlangs van een kennis van mij en wij willen ons tot dit onderwerp keren voor hen die zich dit ook afvragen.

Na overlijden zal uw uitvaartverzorger in overleg met u de verzorging, zoals wassen, kleden en eventueel overbrengen van locatie A naar B met u bespreken. Evenzeer als de keuze in opbaring, zoals een uitvaartkist of bijvoorbeeld lijkwade. Gespecialiseerde medewerkers worden ingezet om dit te verwezenlijken. Vervolgens zal er met u een gesprek ingepland worden om de uitvaartwensen en -mogelijkheden te bespreken. De uitvaartverzorger zal op basis van dit gesprek alle betrokken partijen gaan inplannen voor de dag van de uitvaart. Hierbij kunt u denken aan de begraafplaats of crematorium, de kerk en/of andere locaties en het uitvaartpersoneel. Ook zal hij of zij u in contact brengen met partijen zoals bloemisten, cateraars en steenhouwers desgewenst.

Hiernaast zal hij of zij de administratie rondom het eindeleven gaan opzetten en onderhouden. Dit bevat het opzetten van een dossier, het maken van een kostenraming maar ook het op de hoogte stellen van de gemeente doormiddel van de overlijdensaangifte. Verder zou het behandelen van eventuele uitvaartverzekeringen of het aanmaken van een account in het Nabestaandenloket hier onderdeel van uit kunnen maken. Een speciaal aspect gebonden aan dit proces is het drukwerk en de eventuele rouwadvertentie(s). Als uitvaartverzorger zullen we, in geval van De Haan Rijkaart van Cappellen, samen met de nabestaanden vanuit een geheel blanco vertrekpunt het drukwerk gaan ontwerpen. Eigenlijk zijn er geen beperkingen voor wat het drukwerk betreft. Van eenvoudig tot zeer uitbundig, alles kan. Zo ook wat de advertentie(s) betreft, alles kan.

Tenslotte zal de uitvaartverzorger met u de dag van de uitvaart voorbereiden, invullen en natuurlijk begeleiden. Ook daar waar er kerkelijke invulling bij de uitvaart is zal de uitvaartverzorger vaak alle logistieke taken zoals het regelen van rouw- en /of volgwagens op zich nemen. Een andere dienst is het regelen van het uitvaartpersoneel en (multimedia-)productie. De uitvaartverzorger zal dan de organisatie van de muziek, foto’s, video’s en/of een livestream verzorgen en afspeelbaar hebben op de dag van de uitvaart.

Na de uitvaart is er over het algemeen sprake van de administratieve afhandeling. Zoals bijvoorbeeld de uitkering van polissen, het opstellen van de uitvaartnota en het verzorgen van dankbetuigingen in de vorm van kaartjes en/of advertentie(s).

Kort samengevat zal uw uitvaartverzorger uw steun en toeverlaat op allerlei gebieden rondom de uitvaart zijn. Hij of zij zal, in ons geval, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar zijn. Dát is wat de uitvaartverzorger voor u doet. Mocht er nu toch nog iets niet duidelijk zijn of u verdere vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bel ons 0182 37 38 99
- 24/7 bereikbaar -