Privacy & Cookies

Hier leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Privacyverklaring

Wij, De Haan Rijkaart van Cappellen Uitvaartverzorging BV (DHRVC) zullen omwille van het verzorgen van uitvaarten en het vastleggen van uitvaartwensen persoonlijke gegevens digitaal vastleggen in een beveiligde database. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers in dienst van DHRVC en uitsluitend in te zien via een password. De gegevens (het dossier) die worden vastgelegd zijn: Naam, adres, woonplaats, geboorte- en overlijdensdatum en burgerlijke staat van de overledene. Ook worden gegevens van de cliënt/opdrachtgever vastgelegd, te weten: Naam, adres, woonplaats, geboorte- en overlijdensdatum, burgerlijke staat, en contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen. De gegevens worden uitsluitend gedeeld met betrokken partijen bij de uitvaart (hierbij kunt u denken aan: begraafplaats / crematorium, gemeente, mortuaria, facilitaire partij voor rouwvervoer, een bloemist, steenhouwer, bedrijven ter audiovisuele ondersteuning, kerk, betrokken verzekeraar(s) en bijvoorbeeld een notaris) en zullen nooit voor een ander (marketting) worden gebruikt. Het uitwisselen van de gegevens vindt altijd plaats na het aan ons verstrekken van de mondelinge opdracht wat later schriftelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen cliënt en DHRVC. Het dossier wordt ook op hardcopy (printversie) vastgelegd en in een afgesloten omgeving bewaard. Het digitale en hardcopy dossier worden na 10 jaar na opmaak gewist. Uitzondering hierop vormen de wensenregistraties. De bewaartermijn en het verwijderen gaan in dit geval pas in ná het overlijden van de betrokken cliënt.

Website

DHRVC verwerkt data van haar pagina’s en gekoppelde websites alleen voor intern gebruik en zal deze nooit aan derden beschikbaar stellen.

Facebook

DHRVC verwerkt of gebruikt beslist geen gegevens van haar Facebookpagina’s en gekoppelde websites voor analytische of andere commerciële doeleinden.

WhatsApp

Medewerkers van DHRVC gebruiken WhatsApp in de communicatie met haar cliënten. Uitwisseling van data (Foto’s) valt onder dezelfde vertrouwelijkheid als alle hierboven genoemde data.

Wetransfer

Medewerkers van DHRVC gebruiken Wetransfer in de communicatie met haar cliënten. Uitwisseling van data (Foto’s en muziekbestanden en PowerPoint presentaties) vallen onder dezelfde vertrouwelijkheid als alle hierboven genoemde data.

Inzage van uw gegevens

Een cliënt / opdrachtgever van DHRVC kan en mag altijd de van hem of haar bewaarde gegevens inzien en eventueel laten verwijderen.

Aanspreekpunt AVG

Aanspreekpunt voor inzake de AVG is:
Michel de Haan, directeur van De Haan Rijkaart van Cappellen uitvaartverzorging. Verzoeken tot inzage van uw dossier of andere vragen aangaande de AVG kunt u schriftelijk indienen bij: De Haan Rijkaart van Cappellen Uitvaartverzorging BV, Ambachtweg 12, 2841 LZ Moordrecht, ter attentie van M. de Haan

Bel ons 0182 37 38 99
- 24/7 bereikbaar -