Cosmetische zorg voor overledenen

Heeft u weleens gehoord van cosmetische zorg voor overledenen?  Er zijn mensen die niet weten wat dit is of wat het inhoud. Ik merk helaas (te) vaak dat er nog steeds weinig bekend is bij mensen wat er mogelijk is op het gebied van cosmetisch verzorging. We horen regelmatig mensen zeggen: “Hij/zij moet er uitzien zoals ik hem/haar bij leven heb gekend. Maar hoe zorg je daar eigenlijk voor?”

Ik zal hieronder een uitleg geven over cosmetische zorg en de mogelijkheden die wij aanbieden. Allereerst krijgt iemand na het overlijden de laatste zorg of zoals het vroeger genoemd werd ‘afleggen’. Dat omvat wassen, aankleden en noodzakelijke zorg zodat de mond en ogen netjes gesloten blijven. Vaak maakt dit al een wereld van verschil met hoe iemand eruitzag direct na het overlijden. Toch zijn er meer mogelijkheden mocht hier behoefte naar zijn. Er hoeft niet altijd gebruik van te worden gemaakt, want soms is wassen en kleden al voldoende en dit is natuurlijk ook goed. Ik kijk altijd eerst of het een verbetering op zal leveren om iemand cosmetisch te verzorgen. Is dit niet zo dan zal ik dat te allen tijde eerlijk zeggen. Eén van de zorg onderdelen die we aanbieden is de verzorging van het haar. Dit is heel bepalend voor de herkenbaarheid van een persoon. Bijvoorbeeld, voor dames op leeftijd die bij leven wekelijks naar de kapper gingen voor een ‘wassen watergolf’. Het kan zo zijn dat het daar voor hen door een (lang) ziekbed al een tijdje niet van was gekomen. Het haar wordt dan wel tijdens de laatste verzorging ontvet en gekamd, maar dat is niet zoals het er na een bezoek aan de kapper uitzag. Als het haar dan weer wordt gemodelleerd, dan is dat menigmaal voldoende om iemand weer te herkennen.

Wat moet ik mij voorstellen bij cosmetische zorg voor overledenen?

Er zijn enkele mogelijkheden; zoals hierboven al aangegeven is het haar in model brengen belangrijk om iemand weer te herkennen. Dat kan betekenen knippen, contouren bijwerken, kleuren en modelleren. Daarnaast zijn er ook opties voor de visagie. Op het gebied van make-up op het gezicht en de handen zijn er de opties No make-up, Beauty make-up, Camouflage make-up en Air brush make-up. Ongeacht de techniek die wordt gekozen, zullen we altijd een foto als voorbeeld gebruiken. We verwijderen indien gewenst gezichtshaar en controleren of de nagels schoon zijn. Ook maken we gebruik van professionele make-up. Hieronder zullen we verder toetreden op de details van deze manieren van cosmetische zorg.

No make-up is een hele lichte make-up om de kleur van gezicht en handen wat meer naar de kleur van de huid te brengen zoals bij leven het geval was. Zelf ben ik in het gebruik van make-up altijd heel voorzichtig. Ik zorg ervoor dat het er zo natuurlijk mogelijk uit blijft zien. Bovendien zal met no make-up de handen en het gezicht er net iets minder bleek uit komen te zien waardoor het eerste aangezicht net even ‘prettiger’ is.

Dan is er de Beauty make-up. Hierbij maken we iemand zoveel mogelijk op zoals dit ook bij leven gebeurde. Graag heb ik daar ook de make-up bij van de overleden persoon zelf zodat de kleur van bijvoorbeeld de lipstick gelijk de juiste is. Hier kan ook het lakken van nagels bij horen wanneer iemand dat altijd deed.

De derde keuze kan Camouflage make-up zijn. Deze techniek wordt gebruikt als er verkleuringen zijn in het gezicht en/of op de handen of als iemand beschadigd is door bijvoorbeeld een val voorafgaand het overlijden.

In sommige gevallen is de huid zo kwetsbaar dat het niet meer goed aan te raken is zonder het te beschadigen. In dat geval maken we gebruik van Air brush make-up. Een apparaatje waar een nevel van make-up uitkomt. Op deze manier kunnen we toch camoufleren indien nodig of gewenst.

Waarom zou ik voor cosmetisch zorg kiezen voor mijn overleden dierbare?

Om het laatste beeld dat u van iemand heeft zo fijn en zoveel mogelijk gelijkend te maken met de persoon die hij/zij was …

Of – Om dierbaren de gelegenheid te geven iemand nog te zien en persoonlijk afscheid te nemen. Denk aan een kleinkind wat opa of oma nog 1 keer wil zien. Dan is het fijn als dat wel een goed beeld is wat achterblijft …

Of – Om familie die over moet komen uit het buitenland, waardoor er al wat tijd overheen gegaan is en de opbaring misschien niet meer optimaal is, de kans te geven de overledenen nog te zien zoals men hen herinnerde …

Of – Bij heel onverwacht overlijden. Dan is het voor het besef dat iemand echt niet meer leeft ‘goed’ om iemand toch nog een laatste keer te zien.

Cosmetische zorg voor overledenen

Maar wat de reden ook is, alles is goed. Bespreek hierin met uw uitvaartleider wat de mogelijkheden zijn en stel vooral vragen. Niets is gek en (bijna) alles is mogelijk. En mocht iets niet mogelijk zijn dan is het ook goed om dit te weten. Ik heb al vaak meegemaakt dat een kist toch nog langer open bleef na een cosmetisch verzorging, omdat dierbaren het zo ‘fijn’ vonden hoe hun dierbare eruitzag. Zelfs al gaat de kist direct dicht, kan het toch fijn zijn te weten dat iemand netjes verzorgd is zoals hij/zij altijd was. Vaak wordt er in veel gevallen voor gekozen om een kist dan maar zo snel mogelijk te sluiten als iemand niet meer toonbaar is. Dat is natuurlijk ook een optie als het echt de wens was van de overleden dierbare of de nabestaanden. Als het echter te maken heeft met een beschadiging of verkleuring, dan is het na cosmetische zorg vaak nog wel mogelijk iemand te zien zonder vervelend gevoel achteraf.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over cosmetische zorg bij overledenen of andere vragen op het gebied van de uitvaartzorg schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Linda Hordijk

Bel ons 0182 37 38 99
- 24/7 bereikbaar -