Multiculturele uitvaart

Naast de meer gangbare uitvaarten verzorgen wij ook multiculturele uitvaarten. Hierbij moet u denken aan een veelzijdigheid van de in Nederland aanwezige culturen voor wie wij uitvaarten mogen verzorgen. Iedere cultuur kent verschillende wijzen van uitvaartinvulling. Zo is onze rouwkleur traditioneel gezien zwart, maar volgens Surinaams gebruik is wit bij uitstek de rouwkleur. Een goed voorbeeld van een zeer specifieke invulling van de uitvaart, is de Molukse uitvaart. Wij als bedrijf worden hier vaak bij betrokken door de Molukse families door heel Nederland. In de afgelopen 20 jaar hebben wij dan ook enorm veel ervaring opgedaan aangaande de Molukse uitvaartgebruiken. Deze gebruiken worden nog altijd toegepast in de moderne uitvaarttradities. Zo gaan eeuwenoude gebruiken soms hand in hand met moderne zaken. Dit alles uiteindelijk met de bedoeling een mooi en warm afscheid voor een dierbare overledene te organiseren. Het specialisme van de Molukse en andere (multi-)culturele uitvaarten ligt vooral bij Michel en Faan. 

Faan Pattiheuwean, woonachtig in Moordrecht, is van Molukse afkomst. Hij is namens ons uitvaartbedrijf vaak betrokken bij de Molukse uitvaarten. Hij spreekt letterlijk de taal en kent de gebruiken natuurlijk als geen ander. Daarnaast is Faan een warm en betrokken persoon die gemakkelijk met mensen omgaat, juist ook wanneer de omstandigheden erg verdrietig zijn.

Faan

Bel ons 0182 37 38 99
- 24/7 bereikbaar -